تماس با ما

انتقادات و پیشهادات خود را برای ما ارسال کنید . با تشکر

تلفن همراه مدیر مسئول : امجدی ۰۹۱۸۸۷۰۹۴۰۱

آدرس کانال تلگرام zaanest@

آدرس: سنندج خیابان شهید بروجردی کوچه دوم لوله سازی پلاک ۱۹ کد پستی ۶۶۱۹۹۱۵۹۸۴