پیروی از راه شهدا در خدمتگزاری بی‌منت به مردم است

استاندار کردستان عنوان کرد: پیروی از راه شهدا در خدمتگزاری بی‌منت و شبانه‌روزی به مردم است.…