شهید قاسم سلیمانی نماد انسان مومن وبا ایمان بود

زانست ،سنندج، استاندار کردستان با بیان اینکه سردار شهیدحاج قاسم سلیمانی نماد انسان مومن و پرورش…