آرشیو روزانه: خرداد ۱۱, ۱۴۰۳

تغییرنام (ماهنامه لاله آبیدر) به( رنگ رویا)

نگین وکیلی، از تغییر نام ماهنامه لاله آبیدربه رنگ رویا خبر داد. مدیر مسئول و صاحب امتیاز آموزشگاە هنرهای تجسمی رویای رنگی روز پنج شنبه(۱۰خرداد) در گفتگو باخبرنگار زانست در سنندج اظهار داشت:نام مجلە کودکان و نوجوانان لالە آبیدر تغیر کرد بە میل و علاقە کودکان کردستان نام آن را …

مشاهده بیشتر »